Knauf Knauf POINT

MONTÁŽ PODHLEDU ZAVĚŠENÉHO NA DRÁTU S OKEM

Doporučení a přednosti:

  • Pro větší vzdálenosti mezi opláštěním a nosnou částí stropu.
  • Vzdálenost je určena délkou drátu.
  • Umožňuje provést instalace za opláštěním podhledu.
  • Jednoduché odstranění nerovností na nosné části stropu.

Orientační montážní návod:

1. UPEVNĚNÍ UD PROFILŮ

Vyznačte na stěně montážní výšku.

Nalepte těsnicí pásku PE-Dichtungsband na UD profily Knauf.

Upevněte UD profily Knauf ke stěně hmoždinkami s roztečí 50 cm.

UD profily se montují na boční stěny, slouží jako montážní pomůcka.

2. UPEVNĚNÍ DRÁTŮ S OKEM

Vyznačte na nosnou část stropu místa pro upevnění.

Dráty s okem je bezpodmínečně nutné upevnit stropním hřebem Knauf DN 6, příp. FN šroubem (nosná konstrukce – dřevo)

3a. MONTÁŽ CD PROFILŮ

Upevněte na drát s okem závěs Ankerfix.

Zavěste CD profily na závěsy Ankerfix.

3b. Křížení profilů

Pomocí křížové spojky upevněte montážní profily CD.

3c. Prodlužování profilů

Podle potřeby lze CD profily prodloužit spojkou CD profilů.

4. MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

Sádrokartonové desky Knauf upevněte rychlošrouby Knauf TN 25 s roztečí max. 17 cm.

Dbejte na to, aby řezané spáry byly přesazeny a dány na sraz.

5. TMELENÍ SPÁR

Spáry mezi deskami vyplňte tmelem Knauf Uniflott, přetmelte i hlavy šroubů.

Aby se zabránilo popraskání spár sádrokartonových desek vlivem pohybu konstrukcí, tmelte vždy s výztužnou páskou, kterou vtlačte do tmelu na horním konci spáry mezi sádrokartonovými deskami.

Tmel nechte zaschnout a poté opět přestěrkujte.

SOUVISEJÍCÍ NÁVODY A TECHNICKÉ LISTY KE STAŽENÍ:

Název Stáhnout
Tip KNAUF: Montáž příček, stěn a stropů PDF
Tip KNAUF: Zpracování sádrokartonových desek PDF
Tip KNAUF: Tmelení sádrokartonu Knauf PDF
Technický list Knauf D11 PDF
Technický list Knauf K311 PDF