Knauf Knauf POINT

Zpracování osobních údajů

Vyplněním formulářů souhlasíte se zařazením všech svých poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti KNAUF Praha, spol. s r. o. a s jejich zpracováním pro marketingové účely firmy, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou. Dále berete na vědomí, že máte práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese společností KNAUF Praha, spol. s r.o. odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování těchto povinností se na nás můžete obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.