Knauf Knauf POINT

PŘEDSAZENÁ STĚNA S CW PROFILEM

Doporučení a přednosti:

  • Pro vedení instalací (např. elektro, apod.)
  • Pro rekonstrukce
  • Lepší akustické vlastnosti než suchá omítka
  • Požární odolnost

Orientační montážní návod:

1. UPEVNĚNÍ UW PROFILU

Na zadní stranu UW profilu nalepte těsnicí pásku PE-Dichtungsband.

Upevněte profily ke stropu a k podlaze hmoždinkami.

2. MONTÁŽ CW PROFILŮ

Na zadní stranu krajních CW profilů nalepte těsnící pásku PE-Dichtungsband.

Krajní CW profily postavte ke stěně a upevněte je hmoždinkami.

Upevněte CW profily do rámu z UW profilů (osová vzdálenost 62,5 cm).

Při jednovrstvém opláštění nutno použít profil CW75 nebo CW100.

Při dvouvrstvém opláštění lze použít profil CW50.

3. INSTALACE ROZVODŮ

Rozvody veďte skrz H otvory, které jsou na profilech z výroby nebo na jejich zadní straně dle instrukcí v technickém listu W11 pro otvory v profilech.

4. MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

Sádrokartonové desky Knauf upevněte rychlošrouby Knauf TN 25.

V případě dvouvrstvého opláštění upevněte vrchní sádrokartonové desky Knauf šrouby Knauf TN 35.

Rozteč šroubů cca 25 cm.

5. TMELENÍ SPÁR

Spáry mezi deskami vyplňte tmelem Knauf Uniflott, přetmelte i hlavy šroubů.

Aby se zabránilo popraskání spár sádrokartonových desek vlivem pohybu konstrukcí, tmelte vždy s výztužnou páskou, kterou vtlačte do tmelu na horním konci spáry mezi sádrokartonovými deskami.

Tmel nechte zaschnout a poté opět přestěrkujte.

V případě dvojitého opláštění je třeba spáry první vrstvy desek rovněž vytmelit tmelem Knauf Uniflott.

Dvojité opláštění: umožňuje zvětšit možnou výšku předsazené stěny, zlepšuje akustické vlastnosti a umožňuje zavěsit těžší břemena.

SOUVISEJÍCÍ NÁVODY A TECHNICKÉ LISTY KE STAŽENÍ:

Název Stáhnout
Tip KNAUF: Montáž příček, stěn a stropů PDF
Tip KNAUF: Zpracování sádrokartonových desek PDF
Tip KNAUF: Tmelení sádrokartonu Knauf PDF
Technický list Knauf W62 PDF