Knauf Knauf POINT

MONTÁŽ PODHLEDU ZAVĚŠENÉHO NA PŘÍMÝCH ZÁVĚSECH

Doporučení a přednosti:

  • Pro snížení výšky místnosti
  • Vyrovnání nerovností stropní konstrukce
  • Umožňuje provést instalace za opláštěním podhledu
  • Výška svěšení:
    Rošt ve dvou úrovních: min.6 cm / max.15 cm
    Rošt v jedné úrovni: min.3 cm / max.13 cm

Orientační montážní návod:

1. UPEVNĚNÍ UD PROFILŮ

Vyznačte na stěně montážní výšku

Nalepte těsnicí pásku PE-Dichtungsband na UD profily.

Upevněte UD profily Knauf ke stěně hmoždinkami s roztečí 50 cm.

UD profily se montují na boční stěny, slouží jako montážní pomůcka.

2. UPEVNĚNÍ PŘÍMÝCH ZÁVĚSŮ

Vyznačte na nosnou část stropu místa pro upevnění přímých závěsů pro CD60.

Přímé závěsy je bezpodmínečně nutné upevnit stropním hřebem Knauf DN 6, příp. FN šroubem (nosná konstrukce – dřevo).

3. MONTÁŽ CD PROFILŮ

Upevněte CD profily k přímým závěsům samořeznými šrouby Knauf LN 3,5x9 mm.

3a) Profily spojte křížovou spojkou (CD profil přes CD profil).

3b) Profily v jedné rovině spojte rovinnou spojkou (CD profily v jedné rovině).

4. MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

Sádrokartonové desky Knauf upevněte rychlošrouby Knauf TN 25 s roztečí max. 17 cm.

Dbejte na to, aby řezané spáry byly přesazeny a dány na sraz

5. TMELENÍ SPÁR

Spáry mezi deskami vyplňte tmelem Knauf Uniflott, přetmelte i hlavy šroubů.

Aby se zabránilo popraskání spár sádrokartonových desek vlivem pohybu konstrukcí, tmelte vždy s výztužnou páskou, kterou vtlačte do tmelu na horním konci spáry mezi sádrokartonovými deskami.

Tmel nechte zaschnout a poté opět přestěrkujte.

SOUVISEJÍCÍ NÁVODY A TECHNICKÉ LISTY KE STAŽENÍ:

Název Stáhnout
Tip KNAUF: Montáž příček, stěn a stropů PDF
Tip KNAUF: Zpracování sádrokartonových desek PDF
Tip KNAUF: Tmelení sádrokartonu Knauf PDF
Technický list Knauf D11 PDF